Bezpečnost dětí

Vážení zákazníci.

V roce 2014 vstoupila v platnost vyhláška ČSN EN 13120+A1, která stanovuje bezpečnostní pravidla ovládání vnitřních clon. Ovládací prvky jako řetízek, provázek, šňůra mohou tvořit nebezpečné smyčky. Malé děti (norma stanovuje 0 – 42 měsíců) se mohou ve vzniklých smyčkách vážně poranit nebo dokonce uškrtit. Proto je nutné tato rizika eliminovat odstraněním smyček z dosahu dětí a použitím bezpečnostních prvků.

Bezpečnost dětí

1) Výrobek s bezpečnostními prvky – plní specifika dané normy

a) vhodným umístěním BP eliminujeme rizika
b) je označen varovnými štítky
c) vhodný bezpečnostní prvek je součástí výrobku

2) Výrobek bez bezpečnostních prvků – plní specifika dané normy

a) určen do prostor kde není předpokládaný pohyb dětí ve věku 0 – 42 měsíců (výrobní haly, průmyslové objekty, kanceláře, laboratoře,… )
b) je označen informačním štítkem (upozorněním)

Při objednávce je nutno specifikovat zda se jedná o výrobek s BP nebo bez BP (BP – bezpečnostní prvek). Možnost výběru v online formuláři, zaškrtnutím BP objednáváte variantu 1) Výrobek s bezpečnostními prvky s varovným upozorněním. Nezaškrtnutím BP objednáváte variantu 2) Výrobek bez bezpečnostních prvků s upozorněním, že interiérové clony budou montovány v prostorách, kde není předpokládán pohyb dětí ve věku specifikovaném normou.

Přejít nahoru